Gen 082022
 

Votazioni finali:

Chisu Eleonora 21
Derviskadic Lorenzo 27
Fancello Chiara 23
Khaliss Omar 30
Mudu Luca 28
Murrocu Cristian 30
Pirastu Luca 30
Pisanu Claudia 25

Siete pregati di iscrivervi su essetre per poter registrare i voti

contatti | accessibilità Università degli Studi di Cagliari
C.F.: 80019600925 - P.I.: 00443370929
note legali | privacy